PROJEKT CENTRUM DLA SKM TRÓJMIASTO

Konsorcjum spółek: T4B i Maxto Technology, zmodernizuje budynek Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz zbuduje zintegrowany system monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania informacją pasażerską na linii PKP SKM Trójmiasto  (Rumia – Gdańsk Śródmieście).

PKP SKM W Trójmieście zawarła umowę z konsorcjum T4B Sp. z o.o. – liderem, i  MAXTO Technology Sp. z o.o. sp. k. – partnerem, na realizację zadania „CENTRUM” w ramach Projektu: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

Zadanie „Centrum” dotyczy rozbudowy i zintegrowania systemów monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską na zarządzanej przez PKP SKM linii 250. Zakres prac obejmuje także modernizację peronu Gdyni Głównej. Pod nadzorem konserwatora zabytków odrestaurowany i zmodernizowany zostanie też Dworzec Podmiejski w Gdyni.

Na czas przebudowy Dworca Podmiejskiego obok niego powstanie tymczasowy dworzec kontenerowy (podobny funkcjonuje obecnie przy remontowanym dworcu Gdańsk Główny) .

Budynek Dworca Podmiejskiego zostanie odrestaurowany. Odzyska dawny blask, znikną też przylegające do niego przybudówki.

Powstanie w nim centrum zarządzania monitoringiem oraz systemem informacji pasażerskiej na przystankach linii SKM. Na peronach zostaną wymienione lub (tam, gdzie ich nie ma) zamontowane kamery oraz tablice informacyjne. Odnowiony zostanie też przystanek SKM Gdynia Główna. Na peronie zostaną wymienione płyty krawędziowe oraz nawierzchnia, poszycie wiaty zostanie wymienione, a konstrukcja oczyszczona i pomalowana. Przystanek zostanie dostosowany do potrzeb pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się.

Projekt „Centrum”  zostanie zrealizowany w formule ” zaprojektuj i buduj” do końca marca 2023 roku. Prace projektowe potrwają 14 miesięcy.
Wartość kontraktu: 62,361 mln zł brutto.

Zadanie „Centrum” jest realizowane w ramach Projektu: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

źródło: SKM Trójmiasto

Do góry