REALIZACJA W BARTOSZYCACH

Spółka T4B uczestniczy w przebudowie budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W ramach umowy zawartej z Merx Sp. z.o.o. wykonamy roboty elektryczne i teletechniczne w budynkach A i B.

Umowa T4B Sp. z o.o. ze spółką MERX na „Wykonanie w budynkach A i B robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7” podpisana została 26 marca. Kontrakt, którego wartość przekracza 5 mln PLN zakończy się w sierpniu 2023 r.

Do góry