CYFROWA GRANICA ODDANA W UŻYTKOWANIE

Rok 2021 zakończył się kolejnym sukcesem dla spółki T4B. Trzy lata ciężkiej pracy, zaangażowania i determinacji, w trudnym okresie pandemii COVID 19, doprowadziły do wdrożenia systemu Cyfrowa Granica w jednostkach KAS obsługujących przejścia graniczne. Cyfrowa Granica obejmuje swoim zakresem przejścia drogowe, kolejowe, morskie oraz w zakresie ruchu pasażerskiego przejścia lotnicze.

W ramach czterech kolejnych etapów zaprojektowano, zautomatyzowano oraz wyposażono polskie przejścia graniczne w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne oraz zintegrowano System Cyfrowa Granica z systemami już funkcjonującymi  (np. AIS, AES) bądź budowanymi (np. SATOS, Single Window) w ramach Krajowej Administracji Skarbowej oraz systemami zewnętrznymi (Straż Graniczna, ITD).

Udoskonalenie metod obsługi osób, pojazdów i towarów w obrębie drogowych, kolejowych, morskich i lotniczych przejść granicznych przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa przejść granicznych, jak również Wspólnego Rynku UE oraz podniesienia poziomu jakości obsługi i skrócenia czasu obsługi klienta i załatwiania przez niego formalności przy przekraczaniu granicy.

 

Do góry