NAJWIĘKSZY KONTRAKT W HISTORII T4B

Największy kontrakt w historii T4B!

W dniu 17 marca 2022 r. spółka T4B reprezentowana przez Pana Andrzeja Olińskiego – Członka Zarządu podpisała w siedzibie 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie swój największy historycznie kontrakt na wykonanie zadania pn. „Modernizacja lotniskowego składu MPS- II etap”.

W ramach umowy, na terenie lotniska wojskowego w Dęblinie, T4B zrealizuje prace budowlane polegające m.in. na budowie budynku pompowni paliwa lotniczego, magazynów i zbiorników, punktów dystrybucyjnych paliwa wraz z dostarczeniem nowoczesnej technologii paliwowej w składzie lotniskowym MPS.

Ponadto przedmiot kontraktu obejmuje prace rozbiórkowe m.in. infrastruktury drogowo-kolejowej, instalacji paliwowych oraz prace remediacyjne.

To największy kontrakt w historii T4B, który zostanie zrealizowany na bazie prawie 19-letniego doświadczenia spółki, w tym w realizacji zadań dla Wojska Polskiego. Jest to jednocześnie kolejny kontrakt powierzony przez 12 TOL Grupie T4B. Spółka w ostatnich latach zrealizowała m.in. budowę kompleksowego systemu ochrony lotniska w Dęblinie i budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w kompleksie wojskowym 8602 w Legionowie.

Wartość projektu to ponad 118 mln zł brutto
Termin zakończenia prac:  luty 2024 r.

Do góry