PGW Wody Polskie

29 kwietnia 2022r. konsorcjum firm T4B Sp. z o.o. (Lider) i Atrem S.A. podpisało umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na realizację zadania pn. „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”.

Projekt realizowany jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

Celem modernizacji jest przystosowanie obiektów do przesyłania danych na potrzeby centrów operacyjnych oraz monitoringu.

Zakres prac obejmuje łącznie 131 obiektów, w tym 92 obiekty Wód Polskich, 26 mostów na Odrze, 13 obiektów energetycznych Tauron, Tauron Ekoenergia, PGE.

Zakończenie prac planowane jest na przełom roku 2023 i 2024.

Wartość kontraktu to prawie 194 MLN PLN.

 

 

Do góry