Aktualności

PGW Wody Polskie

W dniu 29 kwietnia 2022r. konsorcjum firm T4B Sp. z o.o. (Lider) i Atrem S.A. podpisało umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na realizację zadania pn. Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”. Projekt realizowany jest w ramach Projektu … Czytaj więcej…

NAJWIĘKSZY KONTRAKT W HISTORII T4B

Największy kontrakt w historii T4B! W dniu 17 marca 2022 r. spółka T4B reprezentowana przez Pana Andrzeja Olińskiego – Członka Zarządu podpisała w siedzibie 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie swój największy historycznie kontrakt na wykonanie zadania pn. „Modernizacja lotniskowego składu MPS- II etap”. W ramach umowy, na terenie lotniska … Czytaj więcej…

NA POMOC UKRAINIE !

Przyjaciele, Partnerzy, Klienci!   Wraz z PCK uruchamiamy zbiórkę funduszy na zakup niezbędnego wyposażenia dla mieszkańców z rejonu Humań – zwykłych ludzi, którzy od kilku dni bronią się i walczą o swoje życie. To rodzinne miasto jednej z naszych koleżanek należącej od lat do zespołu T4B. Organizują się w miarę … Czytaj więcej…

KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Spółka T4B w lutym 2022 wystartowała z realizacją nowego kontraktu, tym razem dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Umowę na modernizację instalacji okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznych podpisano 11 lutego 2022 r. Prace inwestycyjne obejmujące m.in. instalację sieci komputerowej, okablowania strukturalnego, urządzeń instalacji … Czytaj więcej…

CYFROWA GRANICA ODDANA W UŻYTKOWANIE

Rok 2021 zakończył się kolejnym sukcesem dla spółki T4B. Trzy lata ciężkiej pracy, zaangażowania i determinacji, w trudnym okresie pandemii COVID 19, doprowadziły do wdrożenia systemu Cyfrowa Granica w jednostkach KAS obsługujących przejścia graniczne. Cyfrowa Granica obejmuje swoim zakresem przejścia drogowe, kolejowe, morskie oraz w zakresie ruchu pasażerskiego przejścia lotnicze. … Czytaj więcej…

UMOWA Z PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM „PORTY LOTNICZE”

Spółka T4B w dniu 18 listopada 2021 r. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” na świadczenie usług serwisowych. Prace serwisowe podzielono na trzy zadania. W skład zadania 1 wchodzi: Świadczenie serwisu, utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej i wykonywanie przeglądów technicznych CCTV zainstalowanego w Terminalu A w strefach AB i w części stref … Czytaj więcej…

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA – MODERNIZACJA SYSTEMU SAP

PWR D20 – Nowy kontrakt z Politechniką Wrocławską   23 czerwca 2021 r. firma T4B Sp. z o.o. zawarła umowę z Politechniką Wrocławską na wykonanie prac związanych z modernizacją systemu SAP i wymianą opraw oświetlenia awaryjnego na terenie politechniki. Wartość kontraktu to ponad 1 mln PLN netto. Termin zakończenia prac: … Czytaj więcej…

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU ODDANY DO UŻYTKU  

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu oddany do użytku  T4B Sp. z o.o. uczestniczyło w budowie infrastruktury teleinformatycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Projekt został pomyślnie zrealizowany i obiekt dostosowany do potrzeb jego użytkowników. Prace związane z budową zakończono 5 listopada 2021 r.

SYSTEM INDYWIDUALNEJ SEGREGACJI ODPADÓW W ZAMOŚCIU

Zamość kolejnym miastem , które wdroży System Indywidualnej Segregacji Odpadów   11 Listopada nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej realizacji zaprojektowania, dostarczenia i uruchomienia kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów Komunalnych dla zabudowy wielorodzinnej w Zamościu.   System obejmuje 22 budynki wielolokalowe – ok. 800 gospodarstw domowych mających dostęp do inteligentnego rozwiązania segregacji … Czytaj więcej…

POŁĄCZENIE T4B SP. Z O. O. ORAZ IPP SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,   Uprzejmie informujemy, że 6 sierpnia 2021 r. nastąpiło formalne połączenie spółek T4B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i IPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wobec powyższego T4B Sp. z o.o. z mocy prawa stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas spółka IPP Sp. z o.o., również … Czytaj więcej…

Do góry