ITS DLA WYGODY PASAŻERÓW I LEPSZEGO ZARZĄDZANIA RUCHEM.

W czerwcu 2019 r. zakończyliśmy prace związane z budową we Włocławku Systemu Inteligentnego Transportu (ITS), który ma za zadanie zapewnić rozwój zrównoważonego transportu poprzez dostarczenie zintegrowanych narzędzi do realizacji zadań w zakresie zarządzania i sterowania ruchem. Oznacza to, że rozwiązanie zagwarantuje szybkie i płynne koordynowanie komunikacją. Pasażerowie na bieżąco otrzymają informację o objazdach i opóźnieniach zarówno podczas jazdy autobusem, jak również oczekując na przystankach. Precyzyjna informacja o czasie przyjazdu pojazdu będzie bowiem widoczna na multimedialnej tablicy.

Ten Inteligentny System będzie wspomagał działania w takich obszarach jak:

 • – poprawa warunków ruchu dla wszystkich użytkowników;
 •  
 • – optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej;
 •  
 • – zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego;
 •  
 • – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu;
 •  
 • – redukcja negatywnego oddziaływania ruchu na środowisko, zmniejszenie natężenia hałasu itp.;
 •  
 • – unowocześnienie systemu oświetleniowego;

 • – monitorowanie ruchu transportu zbiorowego.

W ramach inwestycji uruchomiono m.in. 22 tablice dynamicznej informacji pasażerskiej zainstalowane przy głównych przystankach we Włocławku, 3 biletomaty stacjonarne umieszczone w strategicznych punktach miasta oraz 30 zestawów kamer zlokalizowanych na głównych skrzyżowaniach, jak również 4 przystankach komunikacji miejskiej.

Całość, połączona siecią światłowodową, koordynowana będzie z Centrum Zarządzania w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Rysiej. To właśnie stamtąd operatorzy będą monitorować położenie autobusów w mieście dzięki wyposażeniu pojazdów w autokomputery z modułami GPS.

Prace realizowano od stycznia zeszłego roku, a w dniu 12 lutego 2019 r. podpisaliśmy aneks rozszerzający zakres umowy o zadania mające na celu uzyskanie wymaganego efektu w ramach usprawnienia płynności ruchu.

 

Do góry