Kariera


STARSZY INŻYNIER SYSTEMÓW IT

Oferujemy:
• Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz proporcjonalne do zaangażowania, kreatywności i wkładu pracy w projekt.
• Możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez udział w innowacyjnych projektach z obszarów: telekomunikacja, CRM, aplikacje: webowe, geolokalizacyjne, big-data, numeryczne, itp.
• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub B2B.
• Możliwość uzupełnienia kwalifikacji poprzez autoryzowane szkolenia oraz certyfikacje.
• Możliwość awansu na ścieżce kompetencyjnej i/lub menedżerskiej.
• Pakiet opieki medycznej Lux-Med.
• Ubezpieczenie na życie Generali.
• Pakiet Multisport.
• Współpracę z wykwalifikowanym zespołem w miłej atmosferze

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku informatyka, elektronika i podobne.
• Minimum 5-letnie doświadczenie w utrzymaniu infrastruktury serwerowej, sieciowej, bezpieczeństwa.
• Minimum 5-letnie doświadczenie w projektowaniu infrastruktury serwerowej, sieciowej, bezpieczeństwa.
• Bardzo dobra znajomość protokołów TCP/IP.
• Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z VPN (IPsec, SSL-VPN).
• Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z routing and switching na poziomie CCNA.
• Znajomość protokołów routingu dynamicznego, w szczególności BGP.
• Znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieciowego (DDoS, IPS, IDS).
• Znajomość technologii wirtualizacji VMware, Hyper-V.
• Znajomość technologii wysokiej dostępności (VMware Cluster, Microsoft Cluster).
• Znajomość usług z zakresu Active Directory (DNS, DHCP, WSUS, GPO, PowerShell).
• Znajomość IIS oraz Apache.
• Znajomość systemów operacyjnych: Linux, BSD ,Windows Server.
• Znajomość zagadnień związanych z OpenSSL oraz PKI (Centrum Certyfikacji).
• Dobra znajomość języka angielskiego (minimum B1).
• Chęć stałego pogłębiania wiedzy technicznej.
• Doświadczenie w projektach realizowanych metodą zwinną jak i waterfall.
• Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:
• Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego z klauzulą TAJNE.

Opis stanowiska:
• Projektowanie, instalacja i utrzymanie technologii wirtualizacji, macierzy dyskowych, systemów backupu.
• Planowanie zmian związanych z rozwojem i unowocześnianiem infrastruktury IT, zwłaszcza w zakresie sieciowym oraz serwerowym.
• Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń sieciowych w rozległej infrastrukturze IT.
• Zapewnienie ciągłości działania systemów w rozproszonej architekturze.
• Przygotowanie i wprowadzanie zmian konfiguracyjnych na utrzymywanych urządzeniach sieciowych.
• Przygotowanie i wprowadzanie zmian konfiguracyjnych w systemach serwerowych oraz sieciowych.
• Analiza incydentów w infrastrukturze sieciowej oraz serwerowej, rekomendowanie zmian mających na celu poprawienie funkcjonowania i działania technicznej infrastruktury IT.
• Współpraca z zespołami programistycznymi, dostawcami IT w zakresie realizacji koncepcji i architektury rozwiązania w trakcie realizacji projektów.
• Udział w tworzeniu i utrzymywaniu dokumentacji technicznej systemów.
• Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju z uwzględnieniem sobót (0% – 40% czasu pracy).

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Wysłanie aplikacji jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Kandydata danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
Na CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez T4B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 32/U15 w zakresie podanym przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym, na który aplikuję. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższą zgodę mogę cofnąć w każdej chwili.

Do góry