11 LUTEGO – EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 ma na celu zwrócenie uwagi na problem liczby fałszywych zgłoszeń, która w całej Unii Europejskiej jest bardzo wysoka. Często się zdarza, że ludzie używają tego numeru nieodpowiednio. Są to pomyłki, zabawy dzieci i przypadkowe uruchomienie telefonu. Bywa również tak, że numer ten traktowany jest jako informacja telefoniczna.

Wdrażanie numeru 112 ma swój początek 1991 roku, a od 2008 roku numer ten obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, mamy możliwość połączenia się z operatorem bezpłatnego numeru 112, niezależnie od tego, w jakim kraju Unii się znajdujemy. Operatorzy numeru alarmowego zawsze znają co najmniej jeden język obcy, w Polskim systemie zarejestrowane jest około 14 języków.

Kiedy osoba zgłasza wypadek, system identyfikuje numer telefonu (także połączenia z numerów zastrzeżonych), wyświetla dane osoby, na którą aparat jest zarejestrowany i, co najważniejsze, pokazuje na mapie aktualną lokalizację telefonu, z którego wykonano połączenie.

Dzieje się tak dzięki Platformie Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). Platforma udostępnia dane z centrali telefonicznych oraz dane przestrzenne i w ten sposób operator otrzymuje dokładne współrzędne miejsca zdarzenia. Pomaga to w udzielaniu pomocy w sytuacji, gdy nie jest możliwe podanie dokładnej lokalizacji np. poszkodowany nie wie gdzie się znajduje, lub gdy zdarzenie zgłasza dziecko.

Kluczowym atutem tego systemu jest przede wszystkim fakt, że skraca on czas lokalizacji abonenta do 3 sekund, dzięki czemu służby ratownicze otrzymują wezwanie już po około 10 sekundach od momentu zgłoszenia wypadku. Warto dodać, że kiedyś takie działania zajmowały nawet 20 minut.

System powiadamiania ratunkowego umożliwia ewidencjonowanie i przechowywanie danych dotyczących treści zgłoszeń. Możliwe jest też dokonywanie analiz oraz tworzenie statystyk związanych z funkcjonowaniem systemu.

Możliwości PLI CDB używanej prze Alarmowy Numer 112 w liczbach:

  • do 45 000 wywołań alarmowych w ciągu 1 minuty
  • do 40 000 000 wywołań alarmowych w ciągu 1 miesiąca
  • Przestrzeń dyskowa pozwalająca na obsługę minimum 200 000 000 numerów wraz z danymi o abonentach
  • 99,908 % dostępności czasowej w skali roku.

 

Do góry