TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA POZWALA SKUTECZNIEJ I EFEKTYWNIEJ REALIZOWAĆ ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wraz z wzrostem świadomości ekologicznej, społeczeństwo przywiązuje większą wagę do ochrony środowiska oraz rozwoju w sposób zrównoważony. Na podnoszenie poziomów odzysku opadów oraz stopnia oczyszczenia ścieków wpływa m.in. zmieniające się ustawodawstwo Unii Europejskiej. W obiektach takich jak oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, biogazownie, sortowanie i spalarnie odpadów stosowane są coraz nowsze technologie wymagające wsparcia informatycznego.

Zastosowanie technologii IT w dziedzinie ochrony środowiska wynika nie tylko z konieczności efektywnego przeprowadzania procesów, ale również z rachunku ekonomicznego. Pozwala m.in. na niskie zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody, materiałów eksploatacyjnych i samych urządzeń. Technologia IT wyręcza człowieka w czasochłonnych czynnościach oraz umożliwia pełną kontrolę rozległych instalacji z jednego miejsca, co przekłada się z kolei na szybką reakcję w przypadku wystąpienia ewentualnych usterek i nieprawidłowości.

 

Ilość przyrządów pomiarowych i elementów wykonawczych jest na tyle duża, że konieczne jest wprowadzenie rozwiązań informatycznych pozwalających zarządzać danymi systemami. Umożliwiają one monitorowanie procesów i działania urządzeń oraz automatyczną regulację pracy instalacji. Wyzwaniem dla branży są jednak m.in. nowoczesne technologie i urządzenia, które nie były obecne wcześniej na polskim rynku. Dlatego równie ważne jest odpowiednie przeszkolenie kadry, która mogłaby je obsługiwać zwraca uwagę Jacek Kiryłowicz, kierownik kontraktu T4B.

Algorytmy sterowania procesem technologicznym opracowywane są przez zespół technologów indywidualnie dla każdego obiektu. Tendencja rozwoju wykorzystania technologii IT jest taka, aby to inteligentna aplikacja dostosowywała określone algorytmy do optymalnego stanu. W przyszłej perspektywie na zmniejszenie kosztów pozwoli również zdalne serwisowanie urządzeń i instalacji.

 

 

Przykładowa realizacja Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Suwałkach:

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUWAŁKACH

 

 

Do góry