ZARZĄD

Robert Szczepankowski
Prezes Zarządu

Dyrektor                                             Generalny

Małgorzata Dudek-Witulska
Członek Zarządu

Zastępca Dyrektora
Generalnego

Andrzej Oliński
Członek Zarządu

Dyrektor Pionu                     Klientów Kluczowych

Andrzej Witkowski
Członek Zarządu

Dyrektor Pionu Instalacji Teletechnicznych

Do góry