Automatyka kontrolno-pomiarowa


Gospodarka wodno-ściekowa

Oferta Grupy T4B obejmuje działania w zakresie automatyki przemysłowej związanej z obiektami gospodarki wodno-ściekowej tj. pompowni wody i ścieków, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz obiektów gospodarki odpadami stałymi (spalarnie, zakłady utylizacji odpadów).

Naszą działalnością obejmujemy całokształt zagadnień związanych z projektowaniem systemów pomiarowych, regulacji, sterowania i sygnalizacji. Wykonujemy prace projektowe od założeń techniczno-ekonomicznych, poprzez projekty techniczne i oprogramowanie systemów cyfrowych, nadzory autorskie, uruchomienia systemów, aż do dokumentacji powykonawczej włącznie. W naszych realizacjach stosujemy rozwiązania firm będących czołowymi przedstawicielami branży automatyki.

Do góry