Automatyka kontrolno-pomiarowa


Monitorowanie jakości energii elektrycznej

Grupa T4B oferuje System Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej połączony z mobilnym i stacjonarnym centrum akwizycji danych, który w sposób zautomatyzowany wyznacza najbardziej prawdopodobne miejsce generowania zaburzeń energii w infrastrukturze sieci energetycznej klienta.

Z Mobilnego Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej mogą korzystać przedsiębiorcy, inwestorzy, spółki dystrybucyjne energii elektrycznej, firmy posiadające serwerownie, szpitale, lotniska, huty, kopalnie oraz wszystkie podmioty, które nie mają jeszcze świadomości odbioru złej energii i ich konsekwencji i chcą zbadać, czy w ich przedsiębiorstwach ten problem istnieje, jakie jest jego źródło i jakie są lub mogą być jego skutki. Wszystko to celem podjęcia ewentualnych kroków zaradczych.

Korzyści dla Klientów

Podstawowym celem zastosowania usługi monitorowania jakości energii elektrycznej jest wzrost dochodów firmy poprzez zminimalizowanie ryzyka zatrzymania procesów biznesowych oraz minimalizację kosztów ponoszonych na naprawy sprzętu. To jednak nie jedyne korzyści.

Warto wiedzieć również o tym, że korzystanie z systemu wpłynie pozytywnie na:

  • oszczędność energii elektrycznej, np. silniki elektryczne stosowane w przemyśle konsumują około 2/3 całkowitej energii pobieranej przez zakłady przemysłowe, optymalizacja pracy silników elektrycznych w zakładach przemysłowych może wygenerować nawet do 20% oszczędności w zużyciu energii;
  • minimalizację ryzyka zatrzymania pracy urządzeń, np. serwerowni, gdzie statystycznie największym problemem są kłopoty z zasilaniem i przepięciami, które stanowią aż 47,6% wszystkich powodów zatrzymania pracy serwerowni;

Posiadanie wiarygodnych wyników pomiarów dzięki wykorzystaniu analizatorów jakości energii elektrycznej klasy A firmy UNIPOWER AB (Szwecja) oraz modułu IPP/G.503 pozwoli klientowi na:

  • przedstawienie wyników pomiarów operatorowi sieci dystrybucyjnej z żądaniem poprawy parametrów jakościowych energii elektrycznej do wartości parametrów wymaganych przepisami i normami, w tym również wykorzystanie rezultatów pomiarów w ewentualnym sporze sądowym;
  • świadome podjęcie decyzji o modernizacjach sieci energetycznej klienta, np. na dobór odpowiednich filtrów, baterii kondensatorów, optymalizując w ten sposób poziom kosztów inwestycyjnych;
  • otrzymywanie automatycznej analizy i raportowania o zużyciu energii oraz o problemach w sieci elektroenergetycznej klienta.

Niewątpliwym atutem tej usługi jest mobilność systemu. Nasi eksperci mogą dokonywać pomiarów bezpośrednio u klienta, jednocześnie nie dezorganizując pracy zespołowi w danym przedsiębiorstwie.

Do góry