Automatyka kontrolno-pomiarowa


Monitorowanie procesów sprzedaży

Blackbox Intelligence System (BIS) to autorski system nadzoru kas fiskalnych oraz agregowania transakcji dokonywanych we wszystkich kasach. Kontroli podlegają transakcje realizowane przez podmioty zrzeszone w systemie (grupa najemców centrum handlowego).

Realizowane funkcje:

 • Stwarza możliwość kontroli sprzedaży i analizy danych.
 • Dostarcza właścicielowi obiektu handlowego informacji o obrotach poszczególnych najemców.
 • System pracuje w tle i nie ma wpływu na pracę kas oraz drukarek fiskalnych. niezależnie od ilości obsługiwanych urządzeń (kasy, drukarki, pinpady skanery kodów)
 • Jest to system unikalny na rynku, o wysoko rozbudowanej funkcjonalności.
 • Współpracuje z Microsoft Excel.
 • Kontrola transakcji – akwizycja danych o transakcjach
 • Analizy i raporty – statystyki
 • Praca w trybie ciągłym – nie wymaga obsługi personelu.

 

Architektura Systemu:

Urządzenie BlackBox – jest urządzeniem służącym do pobierania danych dotyczących transakcji kasowych z drukarek fiskalnych oraz kas fiskalnych. Dane są następnie przesyłane poprzez sieć LAN do centralnego kolektora danych, gdzie są przetwarzane.

Moduł BIS Analyst odpowiedzialny jest za stronę kontrolno-analityczną systemu. Rozbudowany system raportowania i statystyk pozwala na generowanie zestawień, wyszukiwanie informacji oraz analizę danych znajdujących się w systemowej bazie danych.

Moduł BIS Loyalty pozwala stworzyć programy lojalnościowe zarówno w obrębie jednego sklepu jak i całego centrum handlowego. Pozyskuje dane klienta i dane transakcyjne.

Moduł BIS Supervisor
System ma na celu wyeliminowanie błędów przy sprzedaży oraz strat z nimi związanych. Nadzoruje i archiwizuje pracę kasjerek. Umożliwia wykrycie nieprawidłowości takich jak np. przenoszenie towarów przez kasę bez ich kasowania, mylne klasyfikowanie towaru.

System został wdrożony m.in. w centrum handlowym Manufaktura i marketach OBI.

 

Zalety systemu lojalnościowego IPP i technologii Black Box:

 • pełna wiedza o preferencjach zakupowych klienta,
 • możliwość szybkiego dostosowywania programu do potrzeb klienta,
 • brak ingerencji pracowników sklepów w nadawanie punktów – punkty nadawane są automatycznie,
 • możliwość dokonywania rozliczeń między sklepami,
 • prosta obsługa systemu,
 • możliwości generowania dowolnych raportów,
 • możliwość segmentacji klientów i tworzenia cross-promocji,
 • systemowa kontrola nad przebiegiem procesu,
 • łatwa komunikacja z klientami,
 • możliwość łatwej realizacji Systemu Monitorowani Kas Fiskalnych w oparciu o już zainstalowane moduły Black Box.
Do góry