Automatyka kontrolno-pomiarowa


Sterowanie i kontrola ruchu

TCS to autorskie rozwiązanie naszej firmy umożliwiające szeroko pojętą kontrolę ruchu. System automatyzuje procesy sterowania i kontroli ruchu osób, pojazdów osobowych, ciężarowych, szynowych oraz ładunków, zbiera i wyszukuje informacje o pojazdach i osobach w bazie danych, reaguje na zastrzeżenia, tworzy statystyki, wyszukuje informacje w celu analizy ryzyka, daje możliwość naliczania opłaty.

Zadania TCS

 • Sterowanie ruchem i kontrola ruchu osób oraz pojazdów osobowych, ciężarowych, szynowych i ładunku w obiekcie.
 • Sterowanie przepływem osób w obiekcie, automatyczne zliczanie czasu pracy.
 • Automatyczne sczytywanie dowodów osobistych, wykonywanie zdjęć i wydawanie przepustek.
 • Odnajdywanie osób podejrzanych spośród wchodzących i wychodzących z obiektu.
 • Automatyczne rozpoznawanie i zapisywanie numerów rejestracyjnych i zdjęć pojazdu.
 • Kontrolowanie pojazdów i pasażerów w terenie (przenośne komputery ochrony).
 • Sugerowanie rodzaju kontroli i losowe przyporządkowywanie pracownika ochrony.
 • Tworzenie statystyk dotyczących ruchu i wydajności pracy.
 • Sprawdzanie ilości wywożonego i wwożonego towaru.
 • Automatyczne wykonywanie zdjęć pojazdu z trzech stron i rozpoznawanie kodów.
 • Kontrolowanie ruchu pojazdów w obiekcie i poza nim za pomocą GPS.
 • Możliwość kolejkowania załadunku i wyładunku wagonów.
 • Możliwość wykonywania zdjęć pociągów w ruchu do 60 km/h, w dzień i w nocy.
 • Automatyczne odczytywanie dokumentów przewozowych.
 • Zbieranie i wyszukiwanie informacji o pojazdach, osobach i procesie odprawy w bazie danych.
 • Tworzenie i reakcja na zastrzeżenia osób i pojazdów.
 • Tworzenie statystyk dotyczących ruchu i wydajności pracy na przejściu.

Przekazywanie informacji o rejestrowanych pojazdach pomiędzy różnymi służbami pracującymi w danej lokalizacji.

Cechy TCS

 • Jest systemem bazodanowym – dane wprowadzone na jednej stacji są dostępne na wszystkich innych uprawnionych stacjach.
 • Zapewnia łatwy dostęp do danych osoby poruszającej się po obiekcie po odczytaniu jej karty zbliżeniowej – każda stacja jest wyposażona w czytnik kart.
 • Bardzo duża elastyczność konfiguracji – może pracować w różnych lokalizacjach.
 • Integruje urządzenia automatyki budynków i telewizji przemysłowej.
Do góry