Systemy IT


Systemy telekomunikacyjne

 

Platforma Mobile Virtual Network Enabler (MVNE)

T4B jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym i świadczy usługi w tym sektorze. Firmy, które zamierzają świadczyć usługi telekomunikacyjne we własnym imieniu i na własny rachunek w oparciu o współpracę z dużymi operatorami telekomunikacyjnymi, mogą skorzystać z zaprojektowanej przez naszą firmę Platformę MVNE zapewniającą stworzenie wirtualnej sieci komórkowej, jej prawidłowe funkcjonowanie oraz obsługę. Platforma posiada określone właściwości i funkcjonalności, w tym pozwalające m.in. realizować procesy biznesowe oraz funkcje pomocnicze niezbędne do świadczenia Usług MVNO  (Mobile Virtual Network Operator) Postpaid i Prepaid, a także FVNO (Fixed Virtual Network Operator).

Tworzymy kompleksowe środowisko przetwarzania danych, w tym danych osobowych, zapewniające bezpieczeństwo danych oraz efektywną, prawidłową i bezpieczną eksploatację Systemu MVNE.

 

Moduły Systemu:

  • moduł sprzedaży
  • moduł logistyki
  • moduł obsługi klienta
  • moduł bilingu
  • moduł kontroli użycia i nadużyć
  • moduł księgowy
  • moduł raportowania
  • moduł administracyjny
  • moduł MNP (Mobile Number Portability
Do góry