Systemy zarządzania budynkiem


Zarządzanie parkingiem

System Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ARTR) stanowiący część naszej oferty jest w stanie odczytywać numery rejestracyjne pojazdów jadących z prędkością do 160km/h. System ma możliwość rozpoznawania numerów na bieżąco z obrazu kamery za pomocą czujników, a także prowadzić detekcję ruchu na obrazie. Rozwiązania ma szczególnie zastosowanie na parkingach przy naliczaniu opłat lub kontroli wjazdu na tereny zabudowane i przemysłowe. ARTR wykorzystuje kamery działające w paśmie podczerwieni, co umożliwia wykonywanie zdjęć niezależnie od pory dnia i pogody.

 

Do góry