REALIZACJA:

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla obiektów Agencji Rezerw Materiałowych.

ZAMAWIAJĄCY: Agencja Rezerw Materiałowych

WYKONAWCA: T4B Sp. z o.o.

INFORMACJE DODATKOWE: Realizacja umowy przebiegała dwuetapowo. Etap 1. objął opracowanie projektu systemu bezpieczeństwa, etap 2. –  instalację i integrację wszystkich urządzeń składających się na jeden zintegrowany system.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 21,5 mln zł netto
TERMIN REALIZACJI: 24 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2020 r.

 

Zobacz również:
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W BUDYNKU MINISTERSTWA FINANSÓW Więcej
Do góry