REALIZACJA:

MULTIMEDIALNA SALA ODPRAW DLA RZI WE WROCŁAWIU

STATUS: Zrealizowane

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Nazwa zadania: Przebudowa pomieszczeń w budynku nr 1 na multimedialną salę odpraw, zlokalizowaną w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zawiadomieniem o zakończeniu robót – zadanie 21358”

Termin realizacji: 09.2019 r. – 05.2020 r.
Wartość zamówienia: 1,1 mln PLN brutto

W ramach zadania zrealizowaliśmy prace: ogólnobudowlane, elektryczne w zakresie, teletechniczne, audio-video oraz sanitarne

Więcej:
www.t4b.com.pl/2019/10/24/zmodernizujemy-sale-odpraw-rzi-we-wroclawiu

Do góry