REALIZACJA:

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B podpisała umowę z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego na wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w budynku Urzędu Komisji Finansowej w Warszawie.

Zakres umowy obejmuje:

  • przygotowanie projektu technicznego dla systemów
  • dostarczenie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania systemów CCTV oraz SSWiN,
  • dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej,
  • zapewnienie systemu gwarancyjnego dostarczanych urządzeń oraz oprogramowania przez okres 60 miesięcy,
  • przeprowadzenie szkoleń dla 8 pracowników UKNF.
Do góry