REALIZACJA:

STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU. PLATFORMA E-USŁUG

STATUS: W trakcie realizacji

17 września 2019 r. podpisaliśmy umowę z powiatem wałbrzyskim na wdrożenie nowoczesnej platformy e-usług, dzięki której m.in. zostaną zasilone danymi rejestry publiczne, zapewniając w ten sposób mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp do informacji przestrzennej.

Zadanie zostanie zrealizowane w konsorcjum z warszawską firmą Designers. Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Województwa Dolnośląskiego 2014-2020).

 

Do góry