REALIZACJA:

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W BUDYNKU MINISTERSTWA FINANSÓW

STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w budynku Ministerstwa Finansów w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12. 

LOKALIZACJA: Ministerstwo Finansów

ZAMAWIAJĄCY: Qumak S.A.

UŻYTKOWNIK KOŃCOWY: Ministerstwo Finansów

WYKONAWCA: T4B Sp. z o.o.

ZAKRES PRAC: budowa instalacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) budynku zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: prawie 6,5 mln zł brutto

 

 

 

 

Ministerstwo Finansów

 

Do góry