REALIZACJA:

MODERNIZACJA LOTNISKOWEGO SKŁADU MPS-12 TOL

STATUS: W trakcie realizacji

W dniu 17 marca 2022 r. spółka T4B reprezentowana przez Pana Andrzeja Olińskiego – Członka Zarządu podpisała w siedzibie 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie swój największy historycznie kontrakt na wykonanie zadania pn. „Modernizacja lotniskowego składu MPS- II etap”.

W ramach umowy, na terenie lotniska wojskowego w Dęblinie, T4B zrealizuje prace budowlane polegające m.in. na budowie budynku pompowni paliwa lotniczego, magazynów i zbiorników, punktów dystrybucyjnych paliwa wraz z dostarczeniem nowoczesnej technologii paliwowej w składzie lotniskowym MPS.

Ponadto przedmiot kontraktu obejmuje prace rozbiórkowe m.in. infrastruktury drogowo-kolejowej, instalacji paliwowych oraz prace remediacyjne.

Wartość projektu to prawie 112 mln zł brutto
Termin zakończenia prac: maj 2024 r.

Zobacz również:
DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W GRZECHOTKACH – ETAP II Więcej
Do góry