REALIZACJA:

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

STATUS: Zrealizowane

T4B podjęło się adaptacji budynku koszarowego nr 46 na obiekt o funkcji internatowo-hotelowej dla potrzeb kwaterowania uczestników procesów dydaktycznych na terenie Akademii Obrony Narodowej (AON). Kontrakt wykonywany jest w zakresie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Prace mają trwać do 31.12.2016 r i w swoim zakresie obejmują:

 •  roboty w zakresie burzenia,
 •  zbrojenie i betonowanie,
 •  roboty murarskie i murowe,
 •  roboty izolacyjne,
 •  wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,
 •  instalowanie drzwi, ram drzwiowych i okiennych,
 •  instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien,
 •  instalowanie sufitów podwieszanych,
 •  tynkowanie i wykładanie ścian,
 •  kładzenie i wykładanie podłóg,
 •  roboty malarskie i elewacyjne,
 •  instalowanie wind,
 •  roboty instalacyjne i elektryczne,
 •  roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
 •  instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,
 •  układanie kabli,
 •  instalowanie wentylacji,
 •  roboty instalacyjne wodne, kanalizacyjne i hydrauliczne,
 •  instalowanie centralnego ogrzewania,
 •  roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła,
 •  roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci cieplnych,
 •  roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,
 •  roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody,
 •  roboty w zakresie fundamentowania i nawierzchni dróg.

Akademia Obrony Narodowej ma na celu kształcić studentów na potrzeby obronności państwa oraz przekazywać umiejętności niezbędne do pełnienia dowództwa w instytucjach wojskowych i cywilnych. Uczelnia prowadzi działalność badawczą a także doradczą w zakresie obszaru bezpieczeństwa. Co ciekawe jest również jednostką uczelnianą powołaną do wydawania publikacji naukowych.

Efekty robót T4B mają za zadanie poprawę komfortu kwaterunku studentów.

Do góry