REALIZACJA:

CYFROWA GRANICA

STATUS: Zrealizowane

Końcówka roku 2018 dostarczyła nam wiele emocji. A to za sprawą wygranego przetargu na projekt „Cyfrowa Granica”, zakładający kompleksowe wdrożenie zmian w obrębie drogowych i kolejowych przejść granicznych w celu udoskonalenia metod obsługi osób, pojazdów i towarów oraz poszerzenia możliwości wsparcia obsługi o nowe rodzaje ruchu. Pierwszy etap prac z planowanym terminem realizacji jeszcze w tym roku umożliwi stworzenie sprawnego narzędzia wspierającego działania nie tylko Krajowej Administracji Skarbowej, ale przede wszystkim ułatwiające przemieszczenie się podróżnych i towarów przez przejścia graniczne na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. O postępach prac będziemy informować Państwa na bieżąco.

Projekt realizowany jest w zakresie programu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dofinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego w ramach działania 2.1 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.t4b.com.pl/2018/12/18/budujemy-najwiekszy-system-obslugi-przejsc-granicznych-pn-cyfrowa-granica/

 

 

 

 

 

Zobacz również:
LICENCJE TCS I SWOC DLA IZB CELNYCH W PRZEMYŚLU, BIAŁYMSTOKU, BIAŁEJ PODLASKIEJ I OLSZTYNIE Więcej
Do góry