REALIZACJA:

BUDOWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W LUBLIŃCU

STATUS: Zrealizowane

W dniu 4.12.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy T4B Sp. z o.o. a Centrum Zasobów
Informatycznych, dotycząca budowy infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie
wojskowym w Lublińcu.

Zadaniem Centrum Zasobów Informatycznych jest realizacja zabezpieczenia finansowego
i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, wykonywanie zadań
w zakresie planu modernizacji technicznej na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
a także realizacja inwestycji i remontów dot. budowy infrastruktury informatyki i telekomunikacji.

 

 

 

 

Do góry