REALIZACJA:

BUDOWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCHRONY LOTNISKA W DĘBLINIE

STATUS: W trakcie realizacji

T4B Sp. z o.o. w konsorcjum z ML System S.A. zrealizuje budowę kompleksowego systemu ochrony lotniska w Dęblinie. Zamawiającym jest 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie, dla którego w latach 2015-2017 podjęliśmy się zlecenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z wymaganymi przyłączami oraz sieci c.o. z niezbędnymi węzłami cieplnymi w kompleksie wojskowym 8602 w Legionowie. Data podpisania umowy: 7 sierpnia 2019 r.

To również nie pierwsza inwestycja, jaką Grupa T4B zrealizuje w Dęblinie. W 2018 roku spółka T4B Budownictwo wykonała prace dla dęblińskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (Szkoła Orląt). Polegały one na przystosowaniu do aktualnych przepisów i wymagań technicznych budynku Internatu „IKAR”, znajdującym się w rejestrze zabytków i objętym opieką konserwatorską. Z kolei 3 lipca 2019 r. spółka ta podpisała umowę z Lotniczą Akademią Wojskową na zadanie pn.„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja kompleksu budynków nr 42 i 207 – Klub Uczelniany w Dęblinie”. 

Więcej informacji można znaleźć m.in. tutaj oraz na stronie www spółki T4B Budownictwo.

 

Do góry