REALIZACJA:

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU

STATUS: Zrealizowane

W ramach umowy z dn. 16.07.2019 r. zawartej pomiędzy Konsorcjum: T4B Sp. z o.o. (LIDER) i In-tel Mirosław Jędra (Partner),  a Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu wykonamy zadanie pn.: Przebudowa budynku internatowego nr 9/2836 na koszarowy w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Zostanie ono zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.

Podejmowane działania dla sektora wojskowego wiążą się z pracami o szczególnej specyfice. Więcej informacji o nich można szukać na stronie www naszej spółki T4B Budownictwo, która specjalizuje się w tego typu zamówieniach.

 

Do góry