REALIZACJA:

KOLEJOWE PRZEJŚCIE GRANICZNEGO W KUŹNICY BIAŁOSTOCKIEJ – WYMOGI SCHENGEN

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B (lider) w konsorcjum z MERX Sp. z o.o. i PKP Energetyka S.A. na zlecenie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zrealizowała w systemie „projektuj i buduj” zadanie pod nazwą „Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen etap I – Infrastruktura”.

W ramach tej umowy firma T4B zaprojektowała i wykonała system monitoringu dla obszarów specjalnego nadzoru (w tym monitoring obszaru stacji i dróg inspekcyjnych od przejazdu kolejowego do granicy Państwa). Umowa obejmowała także projektowanie i budowę kontenerowego zaplecza dla Straży Granicznej, przeniesienie bramki do wykrywania skażeń radioaktywnych do dalszej lokalizacji oraz realizację działań promocyjnych projektu.

Lokalizacja: Kuźnica Białostocka

Zobacz również:
MODERNIZACJA SYSTEMÓW ODPRAW CELNYCH W IZBIE CELNEJ W BIAŁYMSTOKU Więcej
Do góry