REALIZACJA:

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W DOŁHOBYCZOWIE

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Budimex S.A. na wykonanie robót elektrycznych silnoprądowych i niskoprądowych w ramach budowy Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie.

Inwestycja obejmowała wyposażenie w instalację elektryczną oraz infrastrukturę teletechniczną obiektów:
1. Budynek główny
2. Pawilony paszportowo-celne i służb granicznych
3. Wiaty W1, W2A

Na ww. obiektach zostały wykonane następujące prace:

Sieci elektroenergetyczne:

  • rozdzielnica główna RGnn, rozdzielnica SN, stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy,
  • instalacje elektryczne wewnątrzbudynkowe,
  • oświetlenie terenu i wiat,
  • system odmrażania koryt spustowych wiat,
  • system szlabanów (zapór drogowych),
  • kanalizacja elektryczna i teletechniczna.

Lokalizacja i budowa tego przejścia granicznego ma stanowić odciążenie dla już istniejących 3 drogowych przejść granicznych w województwie lubelskim (Dorohusk – Jagodzin, Zosin – Ustiług, Hrebenne – Rawa Ruska), na których T4B również wykonywała prace. Inwestycja obejmuje wyposażenie w instalacje elektryczne i teletechniczne nowego przejścia granicznego między Polską a Ukrainą – komentuje Andrzej Witkowski Dyrektor Pionu instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych T4B.

Drogowe przejście graniczne Dołhobyczów – Uhrynów wypełni istniejącą lukę w infrastrukturze granicznej na tym odcinku granicy polsko–ukraińskiej, ułatwiając jej przekraczanie przez podróżnych i pojazdy, a zarazem odciążając sąsiednie przejścia, zwłaszcza w Zosinie, gdzie natężenie ruchu granicznego dwukrotnie przewyższa już parametry przepustowości tego przejścia.

Nowe przejście graniczne miało również niebagatelne znaczenie w perspektywie zwiększonego przepływu osób i pojazdów przez granicę polsko-ukraińską w czasie finałów mistrzostw piłkarskich Euro 2012.

Zobacz również:
MIĘDZYNARODOWE DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE BEZLEDY – BAGRATIONOWSK Więcej
Do góry