REALIZACJA:

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W GRZECHOTKACH – ETAP II

STATUS: Zrealizowane

16.09.2019 r. podpisaliśmy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowę na II etap prac budowlanych, których celem była poprawa bezpieczeństwa na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach.

Nasze prace objęły m.in.: przebudowę systemu monitoringu wizyjnego CCTV, wykonanie zasilania instalacji z wydzieloną siecią komputerową, przebudowę istniejących stanowisk operatorskich (strażników granicznych, pracowników Izby Administracji Skarbowej i Urzędu Wojewódzkiego), dostawę sprzętu oraz postawienie dodatkowych słupów do zamontowania kamer.

Powyższe działania wykonaliśmy na czynnym przejściu granicznym. W celu zachowania jego prawidłowego funkcjonowania, stworzyliśmy tymczasowe drogi oraz nową organizację ruchu na czas budowy.

Prace zakończyło szkolenie pracowników, operatorów systemu oraz służb celnych i granicznych z obsługi nowego systemu i urządzeń wchodzących w jego skład. Unowocześniony system monitoringu wizyjnego usprawnił pracę przejścia granicznego w Grzechotkach, podniósł jego funkcjonalność i zwiększył bezpieczeństwo podróżnych i pracowników.

 

Zobacz również:
KONSORCJUM T4B I T4B BUDOWNICTWO – PRACE BUDOWLANE DLA REJONOWEGO ZARZADU INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE Więcej
Do góry