REALIZACJA:

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W KORCZOWEJ

STATUS: Zrealizowane

Konsorcjum firm Warbud i T4B wykonało prace budowlane na Drogowym Przejściu Granicznym w Korczowej.
Zadaniem T4B było wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

T4B zaprojektowała i wykonała instalacje teletechniczne wraz z dostawą materiałów i urządzeń. Zainstalowane zostały takie systemy jak:
• System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
• System Kontroli Dostępu,
• System Cyfrowej Telewizji Dozorowej,
• System Kierowania Ruchem,
• System odczytywania tablic rejestracyjnych – OCR,
• System Alarmu Pożarowego,
• Okablowanie strukturalne wraz z urządzeniami aktywnymi,
• Rozbudowa systemu łączności,
• System Integrujący,
• Kanalizacja teletechniczna wraz z przyłączami do poszczególnych obiektów.

W ramach instalacji elektrycznych wraz z zaprojektowaniem i dostawą materiałów zostały wykonane:
• kanalizacja energetyczna wraz z przyłączeniami do poszczególnych obiektów,
• oświetlenie terenu,
• przebudowa stacji TRAFO,
• instalacje elektryczne wewnętrzne w obiektach.

Prace potrwały do maja 2012 roku.

Do góry