REALIZACJA:

INWESTYCJA NA DROGOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM W DOROHUSKU

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B Sp. z o.o. na zlecenie Budimex S.A. wykonała instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne oraz instalacje techniczne na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku.

Na przejściu zrealizowano inwestycję pod nazwą „ Budowa parkingu buforowanego dla samochodów ciężarowych przy Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku – Etap I w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”.

Prace firmy T4B obejmowały:

  • wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku „L” oraz „14”,
  • wykonanie kanalizacji teletechnicznej,
  • monitoringu CCTV,
  • infrastruktury teletechnicznej budynku Urzędu Celnego „14″ oraz budynku Straży Granicznej „14”,
  • wykonanie kanalizacji elektroenergetycznej,
  • wykonanie linii kablowej zasilającej budynek „L” i pawilon „14”,
  • oświetlenie terenu.

Prace zakończono w grudniu 2012 r.

Do góry