REALIZACJA:

IZBA CELNA OLSZTYN – ROZBUDOWA TF-OCR

STATUS: Zrealizowane

Przedmiotem kontraktu była dostawa, montaż i uruchomienie na przejściu granicznym w Bezledach dodatkowych elementów infrastruktury technicznej podłączonych i zintegrowanych z istniejącym systemem TF-OCR, w ramach którego działa system SWOC i TCS.

Elementy objęły: dodatkowe sygnalizatory świetlne, fotokomórki do sterowania sygnalizatorem, podłączenie do systemu SWOC, instalację okablowania na pasach drogowych.

Lokalizacja: Oddział celny w Bezledach

Zobacz również:
PRACE INSTALACYJNE DLA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU Więcej
Do góry