REALIZACJA:

ZABEZPIECZENIE KAMER NA PRZEJŚCIU W KUŹNICY BIAŁOSTOCKIEJ

STATUS: Zrealizowane

T4B podpisała umowę z Izbą Celną w Białymstoku, której przedmiotem było zabezpieczenie mechaniczne kamer do automatycznego odczytu kodów kontenerów na przejściu kolejowym w Kuźnicy Białostockiej.

W zakres prac wchodziło doposażenie słupów z zainstalowaną kamerą do nadzoru wizyjnego w obroże typu kolczatka; otoczenie siatką postumentów z posadowionym na nich głównym masztem z kamerą liniową i osprzętem. Ponadto projekt obejmował dostawę, montaż i uruchomienie na potrzeby Straży Granicznej dodatkowych elementów instalacji ręcznego sterowania systemem TF-OCR na drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach i Kuźnicy.

Lokalizacja: Kuźnica Białostocka, Bobrowniki

Do góry