REALIZACJA:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W OSTROŁĘCE

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B na zlecenie firmy Merx wykonała roboty budowlane w nowej siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Projekt realizowany był dla Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w ramach projektu „Dokończenie budowy nowej siedziby dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce”.

W ramach umowy firma T4B wykonała:

  • instalacje okablowania strukturalnego w budynku administracyjnym A,
  • instalacje elektryczne w budynku administracyjnym A,
  • instalacje elektryczne w budynku garażowo-magazynowym B,
  • instalacje elektryczne strzelnicy pistoletowej,
  • instalacje sygnalizacji włamania i napadu SSW+KD i nadzoru CCTW,
  • instalacje sygnalizacji pożarowej SAP,
  • instalacje dedykowaną i gwarantowaną,
  • instalacje teletechniczne budynku garażowo-magazynowego B,
  • linie kablowe nn, oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej,
  • instalacje podgrzewania schodów w budynku administracyjnym A.

Firma T4B przeprowadzi szkolenia dla ok. 8 osób m.in. w zakresie budowy, funkcjonalności i konfiguracji zainstalowanych urządzeń.

 

 

Do góry