REALIZACJA:

LUBELSKI ZARZĄD PRZEJŚĆ GRANICZNYCH – DPG KUKURYKI

STATUS: Zrealizowane

W ramach umowy T4B wykonała: wykucie otworów w ścianach zewnętrznych, nadproża drzwiowe, dostawę i montaż drzwi zewnętrznych stalowych, wyprawienie ościeży otworów drzwiowych.

Ponadto umowa objęła wykonanie zewnętrznego podejścia zimnej wody, zabezpieczenie p. poż., rozbudowę istniejącego Systemu Kontroli Dostępu oraz System Sygnalizacji Włamania i Napadu, podłączenie systemów do magistrali.

Lokalizacja: Terminal Samochodowy w Koroszczynie

Do góry