REALIZACJA:

MIĘDZYNARODOWE DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE TERESPOL – BRZEŚĆ – ETAP KOŃCOWY

STATUS: Zrealizowane

T4B w konsorcjum z Budimex Dromex S.A. (lider) zrealizowało kolejną inwestycję dla Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych za ponad 42 mln zł. Projekt „Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu – platforma północna” w końcowym etapie obejmował budowę m.in. budynku łącznika, wiaty przy budynku „A”, budynku sanitarnego, budynku kontroli specjalnej oraz pawilonów kontrolnych straży granicznej i służby celnej.

Kontrakt przewidywał także budowę dróg wewnętrznych i nasypów, sieci wodociągowej, chłodniczej, sieci c.o. i c.c.w., kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogrodzenia. Prace związane były z wykonaniem teletechnicznych systemów bezpieczeństwa i wspomagania odprawy celnej, zadaszenia nad pasami odpraw, budowę stacji transformatorowej i zespołu prądotwórczego, linii elektrycznych NN i SN, wykonanie okablowania strukturalnego – sieci telefonicznych i komputerowych, oświetlenia terenu, w tym także przeszkodowego, demontaż starego i budowa nowego masztu radiowego.

Lokalizacja: DPG Terespol

Do góry