REALIZACJA:

MODERNIZACJA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ WE WŁODAWIE

STATUS: Zrealizowane

T4B Sp. z o.o. w konsorcjum z firmą Budimex Sp. z o.o. zrealizowała modernizację Kompleksu Straży Granicznej we Włodawie. W ramach umowy firma T4B Sp. z o.o. wykonała całość prac elektrycznych obejmujących budynek główny, garażowy, jak również całość prac teletechnicznych.

Na zakres prac teletechnicznych składał się szereg instalacji niskoprądowych: Kontroli Dostępu, Sygnalizacji Włamania i Napadu, dodatkowo instalacji Telewizji Dozorowej oraz systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. W zakres prac wchodziła również przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego. T4B Sp. z o.o. jest dostawcą wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania prac.

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 18, Włodawa

Do góry