REALIZACJA:

MODERNIZACJA SWOC IZBA CELNA W OLSZTYNIE

STATUS: Zrealizowane

Konsorcjum firm T4B Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Damovo Sp. z o.o. podpisało kontrakt z Izbą Celną w Olsztynie na modernizację systemów wspomagania odpraw celnych, modernizację sieci WiFi oraz dostawę sprzętu informatycznego.

Przedmiotem umowy była m.in. aktualizacja systemów SWOC i TCS, montaż i konfiguracja elementów sieci bezprzewodowej, w tym 22 punkty dostępowe sieci WiFi, 2 przełączniki sieci LAN i 2 kontrolery sieci WiFi, a także dostawa dwóch serwerów klasy PC oraz licencji Sybase SQL.

Zadanie zostało zrealizowane pod koniec 2011 roku.

Do góry