REALIZACJA:

PRZEJŚCIE GRANICZNE W GOŁDAPI

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B zrealizowała prace w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „ Karwowski – Lipa” na wykonanie instalacji teletechnicznych oraz budowę kanalizacji teletechnicznej rozbudowy Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi – etap IIIJ.

W ramach umowy firma T4B zrealizowała:

  • budowę kanalizacji teletechnicznej w rejonie pawilonu nr 32 i 33 z nawiązaniem do istniejącej kanalizacji wykonanej w etapach poprzednich,
  • wykonanie instalacji teletechnicznych – Systemu Blokady Przejścia – w budynkach Straży Granicznej i Służby Celnej w ustalonym zakresie,
  • wykonanie instalacji teletechnicznych – Systemu Sterowania Ruchem – na platformie przywozowej i wywozowej dla ruchu pojazdów ciężarowych w ustalonym zakresie.

 

Prace zakończono na koniec 2013 roku.

Do góry