REALIZACJA:

22 ODDZIAŁ DOWODZENIA I NAPROWADZANIA

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B (lider konsorcjum) wspólnie z ATLine, podpisała umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy (RZI), na wykonanie przebudowy ogrodzenia wraz z montażem systemów zabezpieczeń elektronicznych w kompleksie ODN 22 – Osówiec.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy jest organizacją powołaną do realizacji zadań w zakresie infrastruktury ogólnowojskowej, szkoleniowej i specjalnej. Zarządu obejmuje województwa kujawsko-pomorski i łódzkie. Zadaniem organizacji jest gospodarowanie nieruchomościami podlegającej stałej kontroli Ministra Obrony Narodowej oraz realizacja zadań dotyczących eksploatacji, inwestycji i remontów oraz całej infrastruktury technicznej. Koordynuje też przedsięwzięcia związane z przygotowaniem infrastruktury wojskowej na wypadek mobilizacji do obrony Państwa.

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej obwodnicy terenu, budowa dróg i utwardzeń terenu z kostki i płyt ażurowych, zagospodarowanie terenu obwodnicy oraz wykonanie ogrodzenia wewnętrznego z prefabrykatów betonowych. W zakres zadania wchodzi również przebudowa lokalu i jego podział na serwerownię oraz inne pomieszczenia. Ponadto w ramach zadania, konsorcjum wykona instalacje wewnętrznych linii zasilających, instalację oświetleniową, gniazd, UPS oraz agregatu prądotwórczego. Dodatkowo zakres prac obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu na obwodnicy kompleksu, systemu telewizji przemysłowej, systemu kontroli dostępu oraz systemu wideo domofonów.

 

Zobacz również:
DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W GRZECHOTKACH – ETAP II Więcej
Do góry