REALIZACJA:

ROZBUDOWA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B na zlecenie „Przemysłówki” Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Holding wykonała roboty budowlane (elektryczne i teletechniczne) w ramach „Rozbudowy, przebudowy i modernizacji Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach”.

W ramach umowy firma T4B wykonała:

 • demontaż i instalację odgromową,
 • zasilenie platformy odpraw,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej,
 • demontaż instalacji elektrycznych w pawilonach kontrolerskich,
 • roboty dodatkowe związane z organizacją ruchu podczas na przejściu granicznym,
 • instalacje odbiorcze w pawilonach kontrolerskich,
 • instalacje elektryczne pod wiatą,
 • budowę infrastruktury prowadzenia okablowania,
 • budowę telekomunikacyjnej sieci szkieletowej,
 • okablowanie strukturalne,
 • przebudowę systemu telewizji przemysłowej,
 • budowę systemu kontroli dostępu pawilonów dla Służby Celnej,
 • przebudowę Systemu SOC,
 • przeniesienie systemu SOC – O na czas prowadzenia budowy na nowe tymczasowe stanowiska.

Prace zakończono w grudniu 2014 roku.

Do góry