REALIZACJA:

ROZBUDOWA KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W KUŹNICY BIAŁOSTOCKIEJ

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B (lider) w konsorcjum z MERX Sp. z o.o. i PKP Energetyka S.A. ma za sobą podpisanie kolejnej umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku na dodatkowe prace w ramach realizowanego w systemie „projektuj i buduj” zadania pod nazwą „Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen etap I – Infrastruktura”.

Umowa dotyczyła doprojektowania i dobudowy 55 kamer do systemu monitoringu dla obszarów specjalnego nadzoru w tym monitoring obszaru stacji i dróg inspekcyjnych od przejazdu 236,287 km do granicy Państwa. Prace zostały zakończone w styczniu 2011 roku.

Zobacz również:
T4B URUCHOMIŁO W PRZEMYŚLU KOMPLETNE ŚRODOWISKO TESTOWE DLA SYSTEMU CAIFS II Więcej
Do góry