REALIZACJA:

T4B URUCHOMIŁO W PRZEMYŚLU KOMPLETNE ŚRODOWISKO TESTOWE DLA SYSTEMU CAIFS II

STATUS: Zrealizowane

Konsorcjum firm T4B (lider) i Damovo na zlecenie Skarbu Państwa – Ministerstwa Finansów dostarczyło, skonfigurowało i uruchomiło w Izbie Celnej w Przemyślu kompletne środowisko testowe dla Systemu CAIFS II.

W ramach umowy konsorcjum firm T4B (lider) i Damovo:

  • dostarczyło, skonfigurowało i uruchomiło w Izbie Celnej w Przemyślu kompletne środowisko testowe dla Zintegrowanego Systemu Obsługi Granicy CAIFS II,
  • przeprowadziło szkolenia dla administratorów środowiska testowego,
  • wykonało adaptację pomieszczeń przeznaczonych na serwerownię dla środowiska testowego,
  • dostarczyło, zamontowało, uruchomiło i skonfigurowało dwa serwery pełniące funkcję kontrolerów Active Directory dla Zintegrowanego Systemu Obsługi Granicy CAIFS II w siedzibie Ministerstwa Finansów.

Prace zostały zakończone na koniec grudnia 2013 roku.

Zobacz również:
ROZBUDOWA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ NA DROGOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM W GRZECHOTKACH Więcej
Do góry