REALIZACJA:

PGW Wody Polskie

STATUS: W trakcie realizacji

W dniu 29 kwietnia 2022r. podpisana została umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Zamawiającym) a Konsorcjum w składzie: T4B Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) – Atrem S.A. (Partner Konsorcjum), polegającą na realizacji zadania pn. „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”.

Zadanie polega na modernizacji monitoringu hydrologicznego i systemów teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych będących w administracji RZGW we Wrocławiu, w Krakowie w Gliwicach i w Rzeszowie.

Zaplanowano wdrożenie i rozbudowanie, na obiektach hydrotechnicznych, systemu pomiarów hydrologicznych w postaci m.in. automatycznych stacji wodowskazowych, modernizację lub wdrożenie układów automatycznego sterowania urządzeniami spustowymi oraz wdrożenie systemów teletechnicznych. Systemy te z wykorzystaniem wyspecjalizowanych urządzeń transmisji danych w sieci lokalnej i internetowej  wspomagać będą monitoring ochrony antywłamaniowej i antykradzieżowej.

Projekt realizowany jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Celem modernizacji jest przystosowanie obiektów do przesyłania danych na potrzeby centrów operacyjnych oraz monitoringu.

Zakres prac obejmuje łącznie 131 obiektów, w tym 92 obiekty Wód Polskich, 26 mostów na Odrze, 13 obiektów energetycznych Tauron, Tauron Ekoenergia, PGE.

więcej na stronie Zamawiającego : https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2629-stop-powodzi-wody-polskie-podpisaly-umowe-w-sprawie-modernizacji-systemow-ochrony-przed-powodzia-na-poludniu-kraju

Wartość kontraktu: ok 194 MLN PLN BRUTTO

Czar realizacji: 05.2022 – 12.2023

Do góry