REALIZACJA:

ZDALNY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI DLA SŁUŻBY CELNEJ

STATUS: Zrealizowane

Projekt realizowany w ramach umowy z Damovo dla Ministerstwa Finansów.

T4B na zlecenie firmy Damovo Polska Sp. z o.o. uruchomiła i wdrożyła aplikację użytkową będącą oprogramowaniem dedykowanym wytworzonym przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia w ramach Programu Modernizacji Służby Celnej. System łączności pozwoli grupom mobilnym w terenie na dostęp on-line do baz danych Służby Celnej, co znacznie skróci i poprawi skuteczność kontroli.

T4B dostarczyła urządzenia łączności mobilnej dla grup mobilnych oraz przeprowadziła instalację terminali mobilnych w pojazdach należących do jednostek grup mobilnych.
Wykonała i zainstalowała na komputerach przenośnych grup mobilnych aplikację dostępową do obecnie użytkowanych przez służbę celną systemów informatycznych na przejściach granicznych.
Zastosowanie systemu pozwala na bezpośrednią łączność grup mobilnych operujących w terenie z bazami danych będącymi w zasobach Służby Celnej. Informacje zawarte w tych bazach, dotyczące m.in. środków transportu, kierowców, pasażerów pozwolą na natychmiastowe pozyskanie informacji np.: czy zarówno w przypadku kontrolowanych osób, jak również pojazdów, w przeszłości wykrywane były przez Służbę Celną jakiekolwiek nieprawidłowości. Spowoduje to znaczne skrócenie kontroli, a także w razie potrzeby, da możliwość przeprowadzenia odpraw celnych poza przejściami granicznymi.
Pozwoli także na precyzyjną lokalizację miejsca działania patroli mobilnych, automatyczne raportowanie pracy grup mobilnych ze szczegółowym zestawieniem przeprowadzanych działań kontrolnych.
Jednocześnie system pozwala na sporządzenie raportu na koniec służby z dokonanych czynności kontrolnych.
Dostarczone rozwiązania umożliwiają rozbudowę o system automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych również w czasie jazdy.
W terminale łączności mobilnej wyposażono 170 pojazdów grup mobilnych Służby Celnej, docelowo w całym kraju Służba Celna zostanie jeszcze wyposażona w drugim etapie w ok. 250 terminali łączności mobilnej.
Powyższe działanie jest realizowane w ramach środków programu wieloletniego „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”.

Czas realizacji zamówienia 16 grudnia 2010 r. – 29 kwietnia 2011 r.

Do góry