REALIZACJA:

ZINTEGROWANY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI DLA ADMINISTRACJI CELNEJ

STATUS: Zrealizowane

Konsorcjum firm T4B (Lider) i Damovo Polska na zlecenie Skarbu Państwa – Ministerstwa Finansów” zakupiło elementy systemu telekomunikacyjnego na potrzeby projektu „Rozwój zintegrowanego systemu łączności dla administracji celnej”.

W ramach umowy konsorcjum wykonało:

  • opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej,
  • dostawę, instalacje i wdrożenie aplikacji użytkowych będących oprogramowaniem dedykowanym wytworzonym przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego projektu,
  • rozbudowę instalacji i konfiguracji elementów sprzętowych i programowych infrastruktury technicznej istniejącego systemu łączności, w tym:

a) dostawę urządzeń łączności mobilnej dla grup mobilnych,

b) wykonanie i zainstalowanie na komputerach przenośnych grup mobilnych aplikacji dostępnej do obecnie użytkowanych przez Służbę Celną systemów informatycznych na przejściach granicznych,

c) integrację wytworzonych w ramach przedmiotowej umowy aplikacji z systemami informatycznymi obecnie użytkowanymi,

d) dostawę oraz aktywację kart SIM w technologii GSM – HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS,

e) dostawę terminali mobilnych,

f) instalację terminali mobilnych w pojazdach oraz uruchomienie usług.

  • dostawy, instalacji i wdrożenia oprogramowania stanowiącego platformę programową obejmującą stanowisko odprawy celnej dla właściwego funkcjonowania systemu z uwzględnieniem zachowania funkcjonalności dotychczas istniejących systemów na przejściach granicznych,
  • dostawy, instalacji i uruchomienia niezbędnych urządzeń w tym serwerów, stacji roboczych, okablowania, elementów sieci LAN/WAN niezbędnych do uruchomienia systemu będącego przedmiotem umowy,
  • integracji systemu zbudowanego w ramach realizacji przedmiotu umowy z elementami istniejącej infrastruktury sprzętowo – programowej wykorzystywanej dotychczas w Izbach, Oddziałach i Urzędach Celnych,
  • realizacji transmisji danych,
  • przeszkolenia administratorów, operatorów i użytkowników systemu w zakresie kompleksowe obsługi systemu.
Zobacz również:
LUBELSKI ZARZĄD PRZEJŚĆ GRANICZNYCH – DPG DOROHUSK Więcej
Do góry