REALIZACJA:

CENTRUM HANDLOWE MANUFAKTURA W ŁODZI – BLACKBOX INTELLIGENCE SYSTEM®

KATEGORIA: Biznes
STATUS: Zrealizowane

Zainstalowanie modułów BlackBox® oraz systemu informatycznego do przechowywania i analizy danych całego centrum handlowego.

Celem Black-Box® jest dostarczenie zarządcy Manufaktury APSYS MANAGEMENT Sp. z o.o. – danych, potrzebnych do prowadzenia efektywnego gospodarowania wynajmowaną powierzchnią. Rozwiązanie IPP to sieć czarnych skrzynek zamontowanych pod każdą kasą fiskalną, która zbiera dane o transakcjach, umożliwia raportowanie i analizę na żądanie. Kontroli podlegają transakcje realizowane przez podmioty zrzeszone w systemie (np. grupę najemców powierzchni handlowo-usługowej w centrum handlowym), natomiast stroną nadzorującą jest z reguły właściciel systemu (np. podmiot wynajmujący powierzchnię handlową w centrum handlowym). Użytkownikiem systemu może być podmiot nadzorowany, któremu udostępnione zostaną przeznaczone dla niego dane, raporty, zestawienia. Akwizycja danych o transakcjach umożliwia przetwarzanie i analizę transakcji finansowych przeprowadzanych przez podmioty zrzeszone w systemie. System pracuje w tle i nie ma wpływu na pracę kas oraz drukarek fiskalnych, a także w systemie 7 dni / 24 h i nie wymaga do bieżącej obsługi dodatkowego personelu.

Czas realizacji: 01.11.2005 – 01.05.2006 Wartość kontraktu: ok. 600 000 PLN netto

Taken from page 1 of manufaktura.pdf. witek 

Do góry