REALIZACJA:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. WE WROCŁAWIU

KATEGORIA: Budownictwo
STATUS: Zrealizowane

W dniu 23 listopada 2018 r. podpisaliśmy umowę z MPWiK na roboty budowlane i montaż systemu światłowodowego we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

Roboty budowlane wykonane zostały w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz ukończone w umownym terminie – napisał w referencjach nasz Zamawiający.

Historia wrocławskich wodociągów sięga II poł. XIX w., kiedy to uruchomiono zakład Na Grobli. Pod obecną nazwą MPWiK działa nieprzerwanie od 1952 r., zapewniając mieszkańcom stolicy Dolnego Śląska ciągłość dostaw wysokiej jakości wody oraz niezawodności usługi odbioru ścieków. 12 lipca 2011r. MPWiK Sp. z o.o. zostało przekształcone w spółkę akcyjną Gminy Wrocław.

 

 

 

 

 

 

Do góry